Περίληψη - Αποφάσεις 6ης/2017 (02-03-2017) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (099-121)

στις .

                                Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (099-121)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
099/2017_ΔΣ
 
100/2017_ΔΣ
 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2017, στο Δήμο Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
101/2017_ΔΣ1.    Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με θέμα  ¨Συνδέσεις ακινήτων της Τ.Κ. Αγίου Φλώρου με το δίκτυο ακαθάρτων¨.
102/2017_ΔΣ2.    Έγκριση των παρακάτω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨:
Ι.  υπ΄ αριθμ. 18/2017 απόφασης, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της επιχείρησης.
ΙΙ. υπ΄ αριθμ. 19/2017 απόφασης, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης.  
103/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.   Λύση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Τ.Κ. Μικρομάνης  της Δ.Ε. Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας».
104/2017_ΔΣ4.    Επί ενστάσεως της αναδόχου του έργου «Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου» εταιρείας ¨AlphadeltaConstructionsA.T.E.¨, ως προς το κεφάλαιο των κρατήσεων. 
105/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας, Πηγών, Μικράς Μαντίνειας και στην Δ.Κ. Βέργας από τη θεομηνία της 7-9-2016».
106/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευές μονώσεων Σχολείων 2016». 
107/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις Δημοτικής οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Άριος».
108/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμων Αγ. Νικολάου κεντρικής οδού & πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τ.Κ. Λαδά Δήμου Καλαμάτας».
109/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.   Τροποποίηση Κανονισμού εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης σε τμήμα του κέντρου της Καλαμάτας.
110/2017_ΔΣ10.Διευθέτηση της στάθμευσης σε τμήμα της οδού Αριστομένους.
111/2017_ΔΣ11.Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου. 
112/2017_ΔΣ12.Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2017)»  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου.
113/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
13Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης για την «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων (κόμποστ – ανακυκλώσιμα – κλπ)».
114/2017_ΔΣ14.Διενέργεια διαγωνισμού της διαχείρισης και λειτουργίας των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων (Parking), βόρειο και κεντρικό, επί του ποταμού Νέδοντα. 
115/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠIΣΤΩΤΙΚΗ
15. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 543/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαμάτας».
116/2017_ΔΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
16.Τροποποίηση της υπ΄  αριθμ. 525/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως προς την επιβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας (Δ.Τ.) και Φ.Η.Χ. σε μη στεγασμένους χώρους των καταστημάτων της παραλιακής ζώνης.
117/2017_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
17.Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση εκκλησιαστικής έκτασης στο Δήμο Καλαμάτας, προκειμένου να κατασκευαστεί γήπεδο στη θέση ¨Λαγκάδα¨ της Τ.Κ. Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας.
118/2017_ΔΣ18.Επί αιτήματος της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΤΑΕ» για χαρακτηρισμό του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» ως εποχιακής λειτουργίας.
119/2017_ΔΣ19.Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.
120/2017_ΔΣ20.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
121/2017_ΔΣ21.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr