Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Περίληψη - Αποφάσεις 19ης/2014 (22-10-2014) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (451-501)
Περίληψη-Αποφάσεις 18ης/2014 (9-10-2014), κατεπείγουσας, Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (444-450)
Περίληψη-Αποφάση 17ης/2014 (2-10-2014), κατεπείγουσας, Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (443)
Περίληψη-Αποφάσεις 16ης/2014 (25-9-2014) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (423-442)
Περίληψη-Αποφάσεις 15ης/2014 (15-9-2014) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (387-422)
Περίληψη - Αποσπάσματα Πρακτικού 14ης/2014 (7-9-2014) Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Περίληψη - Αποφάσεις 13ης/2014 (21-8-2014) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (368-386)
Περίληψη - Αποφάσεις 12ης/2014 (31-7-2014) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (334-367)
Περίληψη - Αποφάσεις 11ης/2014 (10-7-2014) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (283-333)
Περίληψη - Αποφάσεις 10ης/2014 (02-7-2014) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (282)

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr