Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Περίληψη - Αποφάσεις 11ης/2016 (16-6-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (257-297)
Περίληψη - Αποφάσεις 10ης/2016 (19-5-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (219-256)
Περίληψη - Αποφάσεις 9ης/2016 (21-4-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (187-218)
Περίληψη - Αποφάσεις 8ης/2016, κατεπείγουσας, (11-4-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (185-186)
Περίληψη - Αποφάσεις 7ης/2016 (01-04-2016) Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (169-184)
Περίληψη - Αποφάσεις 7ης/2016 (31-03-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (152-168)
Περίληψη - Αποφάσεις 6ης/2016 (17-03-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (111-151)
Περίληψη - Αποφάσεις 5ης/2016 (29-02-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (077-110)
Περίληψη - Αποφάσεις 4ης/2016 (11-2-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (056-076)
Περίληψη - Αποφάσεις 3ης/2016 (28-1-2016) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (029-055)

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr