Αποφάσεις 16ης/23-10-2017 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (058 - 061)

στις .

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (058 - 061)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
058/2017_ΔΚΚΕΗΔΈγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης - Κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας  «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
059/2017_ΔΚΚΕΗΔΈγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης - Κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας  «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
060/2017_ΔΚΚ1.    Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Πράσινου Ταμείου.
061/2017_ΔΚΚ2.    Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr