Αποφάσεις 14ης/12-09-2017 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (050 - 053)

στις .

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (050 - 053)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
050/2017_ΔΚΚ1.       Απαγόρευση στάθμευσης μεγάλων οχημάτων σε τμήμα της οδού Ιλάρχου Κουρκουτά.
051/2017_ΔΚΚ2.       Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
052/2017_ΔΚΚ3.       Κανονισμός Λειτουργίας  Κοιμητηρίων Ημιαστικών Περιοχών, Τοπικών Κοινοτήτων και  Οικισμών Δήμου Καλαμάτας
053/2017_ΔΚΚ4.       Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr