Αποφάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Αποφάσεις 4ης/27-03-2017 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
Αποφάσεις 3ης/21-02-2017 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
Αποφάσεις 2ης/24-01-2017 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
Αποφάσεις 1ης/03-01-2017 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
Αποφάσεις 15ης /2016 (5-12-2016) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (064-066)
Αποφάσεις 13ης /2016 (7-11-2016) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (059-063)
Αποφάσεις 12ης /2016 (11-10-2016) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (055-058)
Αποφάσεις 11ης /2016 (08-09-2016) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (053-054.)
Αποφάσεις 10ης/2016 (09-08-2016) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (047-052)
Αποφάσεις 9ης/2016 (19-07-2016) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας (038-046)

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr