Οικονομική ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών

Τροποποιήθηκε στις .

(Π.Δ 108/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Πληροφορίες: 27213-61862

Προϋποθέσεις:

 

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών που ζουν με την δική τους οικογένεια ή με συγγενείς σε κατ' ευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, και είναι:

 1. Ορφανά από δύο γονείς
 2. Ορφανά από πατέρα
 3. Παιδιά που ο πατέρας δεν μπορεί να αναλάβει τη συντήρησή τους λόγω:
   • Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας
   • Ασθένειας (αναπηρία 67% και άνω)
   • Ηθικής αναξιότητας
   • Εγκατάλειψης
   • Φυλάκισης πέραν των τριών μηνών
   • Στράτευσης
 4. Εκτός γάμου.
 5. Εισαγωγή του πατέρα σε ίδρυμα ψυχικών και διανοητικά πασχόντων ατόμων ή σε θεραπευτήρια (μετά την έξοδό τους για [2] χρόνια).

Δεν παρέχεται η οικονομική ενίσχυση στα απροστάτευτα παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες και περίθαλψη και λειτουργούν όλο το χρόνο σε 24ωρη βάση.

Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται κάθε φορά με Προεδρικό Διάταγμα.

 

Δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή πιστοποιητικό αναπηρίας του πατέρα (γνωμάτευση επιτροπής) ή βεβαίωση περί διάστασης των γονέων, κατά περίπτωση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου δηλώνεται ότι: 
  1. Το επίδομα θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των παιδιών. 
  2. Σε περίπτωση που εκλείψει ένας από τους λόγους επιδότησης θα ειδοποιηθεί η Υπηρεσία.
  3. Ο τόπος διαμονής, ο αριθμός των παιδιών της οικογενείας και ότι δεν υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για επιδότηση των παιδιών σε άλλη υπηρεσία Πρόνοιας.
 5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
 6. Απόδειξη ενοικίου (αν πληρώνει).
 7. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr