Χορήγηση επιδόματος καυσίμων

Τροποποιήθηκε στις .

(Η αριθμ. Γ4α/Φ.15/849/15-3-88 Κ.Υ.Α όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα)

Πληροφορίες: 27213-61858

 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

 

Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

Δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.
 2. Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει κινητική αναπηρία των δύο κάτω άκρων με ποσοστό 80% και άνω ή ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου και του υπεύθυνου είσπραξης, όταν ορίζεται.
 4. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) όπου το πρώτο όνομα θα είναι το όνομα του δικαιούχου.
 5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)
 6. Εκκαθαριστικό της εφορίας.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
   1. Ότι δεν λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία (επίδομα κίνησης) από οποιαδήποτε πηγή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
   2. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής τόπου κατοικίας, εισαγωγής σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, απουσίας στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου, βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του.
 8. Σε περίπτωση που δεν εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος, απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση.

 

Διαδικασία

 

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης, χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα, έλεγχος των δικαιολογητικών.
Βήμα 2: Το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται δικαιολογημένα εντός μιας εβδομάδας από την συγκέντρωση του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δεύτερο μήνα.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr