Διεύθυνση Πολεοδομίας

Τροποποιήθηκε στις .

Διευθύντρια: Κουράκλη Παναγιώτα
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Τηλ: 27213 60790
Fax: 27213 60731


Πρωτόκολλο:
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Γραφείο 2.05
Τηλ. 27213 60864
Fax: 27213 60731


Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Διοικητικής Υποστήριξης
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊστάμενος: Χριστόπουλος Ιωάννης
Τηλ: 27213 60788
Fax: 27213 60731
Email: i.christopoulos@kalamata.gr


Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊστάμενος: Φύκιρης Κωνσταντίνος
Τηλ: 27213 60795
Fax: 27213 60731
Email: k.fikiris@kalamata.gr


Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών & Αυθαιρέτων
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊσταμένη: Κομπότη Νίκη
Τηλ: 27213 60786
Fax: 27213 60731
Email: n.kiriakopoulou@kalamata.gr

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr