Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Τροποποιήθηκε στις .

Διευθύντρια: Βαρβουτσή Αικατερίνη
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Τηλ: 27213 60769
Fax: 27213 60711
Email: k.varvoutsi@kalamata.gr


Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊσταμένη: Τριανταφυλλίδη Βασιλική
Τηλ: 27213 60775
Fax: 27213 60711
Email: v.triantafyllidi@kalamata.gr


Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊστάμενος: Μάραντος Φώτιος
Τηλ  27213 60776
Fax: 27213 60711
Email: f.marantos@kalamata.gr


Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊστάμενος: Διονυσόπουλος Βασίλειος
Τηλ  27213 60728
Fax: 27213 60711
Email: vdionyso@kalamata.gr


Τμήμα Τουρισμού
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊσταμένη: Τούντα Ειρήνη
Τηλ: 27213 60820
Fax: 27213 60711
Email: e.tounta@kalamata.gr

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr