Διεύθυνση Διοικητικών

Τροποποιήθηκε στις .

Διευθυντής: Κασσάς Παύλος
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Τηλ: 27213 60801
Fax: 27213 60800
Email: p.kassas@kalamata.gr


Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊσταμένη: Κοκκώνη Αναστασία
Τηλ: 27213 60829
Fax: 27213 60800
Email: a.kokkoni@kalamata.gr


Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊστάμενος: Κυριακόπουλος Θεόδωρος
Τηλ: 27213 60817 
Fax: 27213 60843 (δημοτολόγιο)
Fax: 27213 60816 (ληξιαρχείο)
Email: t.kyriakop@kalamata.gr


Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊστάμενος: Κασσάς Παύλος
Τηλ: 27213 60801
Fax: 27213 60800
Email: p.kassas@kalamata.gr


Τμήμα Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής:
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊστάμενος: Διονυσόπουλος Βασίλειος
Τηλ: 27213 60728
Fax: 27213 60727
Email: vdionyso@kalamata.gr


Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
Αθηνών 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Προϊσταμένος: Τούντα Ειρήνη
Τηλ: 27213 60810
Fax: 27213 60800
Email: e.tounta@kalamata.gr

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr