Αντιδήμαρχοι

Τροποποιήθηκε στις .

Βασιλόπουλος Αθανάσιος

Vasilopoulos
Περρωτού & Μαντίκλου,
Καλαμάτα 24 133
Τηλ: 27213 60772
Fax: 27210 92225
Email : ath.basilopoulos@gmail.com 

Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου και Πρασίνου, από 8-9-2014 έως 27-2-2017, με αρμοδιότητες σε θέματα όπως :

 • του συντονισμού της Υπηρεσίας και των δομών καθαριότητας του Δήμου
 • της προώθησης της ανακύκλωσης και όλων των «ρευμάτων» της
 • της οργάνωσης του αμαξοστασίου και της ορθολογικής κατανομής οχημάτων σε Διευθύνσεις του δήμου και σε έργα
 • της καλύτερης δυνατής οργάνωσης των υπηρεσιών πρασίνου και του φυτωρίου
 • της προώθησης θεμάτων υποστήριξης του πρωτογενή τομέα της παραγωγής
 • ασκεί εποπτεία στις Διευθύνσεις: Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Αμαξοστασίου και Γεωτεχνικών.

Βεργόπουλος Δημήτριος

vergopoulos
Αριστομένους και Πολυβίου 6,
Καλαμάτα 24 133
Τηλ: 27210 22171
Fax: 27213 60711
Email :  vergodim@sch.gr

Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, από 8-9-2014 έως 27-2-2017, με αρμοδιότητες όπως:

 • της παρακολούθησης των προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων και την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων
 • της σύνταξης του ετήσιου τεχνικού προγράμματος, της συμβολής στη σύνταξη του προϋπολογισμού και της σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων και μελετών
 • της οργάνωσης μηνιαίας σύσκεψης για τα προγράμματα χρηματοδότησης και την πορεία ένταξης και εκτέλεσης ήδη ενταγμένων έργων
 • της εποπτείας ιδιαίτερα θεμάτων εμπορίου, ανάπτυξης και Τουρισμού, με στόχους την τουριστική ανάπτυξη και, γενικότερα, την καλλιέργεια ευνοϊκού αναπτυξιακού  και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • της προώθησης θεμάτων διεθνούς συνεργασίας και αδελφοποιήσεων κατά τα προβλεπόμενα από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • ασκεί εποπτεία στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

giannopoulos
Διοικητήριο Καλαμάτας (Ψαρών 15),
Ισόγειο γραφείο 360
Καλαμάτα 24 131
Τηλ: 27213 61833
Email: giannopoulosp@hotmail.com

Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, από 8-9-2014 έως 27-2-2017, με αρμοδιότητες όπως:  

 • της εποπτείας και του συντονισμού των δομών Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου (και των Νομικών Προσώπων του Δήμου)
 • της αύξησης των δομών υγείας και πρόνοιας του Δήμου
 • της αναζήτησης πόρων για την υποστήριξή τους (χορηγίες, δωρεές, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λπ.)
 • του συντονισμού και περαιτέρω ανάπτυξης του εθελοντικού κινήματος
 • της προώθησης της υγείας και της πρόνοιας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, μετανάστες, αθίγγανοι κ.λπ.)
 • ασκεί εποπτεία στη Διεύθυνση Πρόνοιας.

Καραγιάννης Ανδρέας

karagiannis
Διοικητήριο Καλαμάτας (Ψαρών 15)
1ος όροφος γραφείο 120
Καλαμάτα 24 131
Τηλ: 27213 61770
Email : a.karagiannis@kalamata.gr

Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Υποδομών και Πολεοδομίας, από 8-9-2014 έως 27-2-2017, με αρμοδιότητες όπως:

 • της συνεχούς παρακολούθησης της πορείας σύνταξης των μελετών και της κατασκευής νέων έργων
 • της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος και της παρακολούθησης της υλοποίησής του
 • του συντονισμού σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας
 • ασκεί εποπτεία στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
 • ασκεί εποπτεία, συνεργαζόμενος με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Μαρινάκης Σαράντος

marinakis
Διοικητήριο Καλαμάτας (Ψαρών 15)
1ος όροφος γραφείο 120
Καλαμάτα 24 131
Τηλ: 27213 61769
Email : sarantos.marinakis@gmail.com

Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Συντηρήσεων Έργων και Κτιρίων, από 8-9-2014 έως 27-2-2017, με αρμοδιότητες όπως:

 • της συντήρησης δρόμων, δημοτικών κτιρίων, σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και γενικά, του συνόλου των υποδομών του Δήμου
 • της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες ή την εποπτεία της επίβλεψης ιδιωτών που κατασκευάζουν έργα στο Δημοτικό Χώρο ή επηρεάζουν το Δημοτικό Χώρο (ΔΕΥΑΚ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ιδιώτες κατασκευαστές κ.λπ.)
 • του συντονισμού και της εποπτείας στα θέματα ηλεκτροφωτισμού και κυκλοφορίας
 • ασκεί εποπτεία στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Μπούχαλης Δημήτριος

mpouxalis
Αριστομένους 28, Ισόγειο
Καλαμάτα 24 133
Τηλ: 27213 60774
Fax: 27213 60760
Email : dimitris@bouchalis.gr

Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Οικονομίας και Οικονομικών, από 8-9-2014 έως 27-2-2017, με αρμοδιότητες όπως:

 • του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής του Δήμου
 • της παρακολούθησης της οικονομικής κατάστασης στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
 • της σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και τη παρακολούθησης της εκτέλεσής του
 • της έγκαιρης είσπραξης των δημοτικών φόρων, τελών κ.λπ.
 • της συνεργασίας με τις κρατικές αρχές εποπτείας σε οικονομικά θέματα
 • ασκεί εποπτεία και συντονίζει το έργο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr