Φεβ 2019

15 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την φυτοπροστασία χώρων πρασίνου

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί σε εργασίες Φυτοπροστασίας αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2019), για τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 24.787,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι εργασίες φυτοπροστασίας

...

14 Φεβρουαρίου 2019

Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού
...

13 Φεβρουαρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με προϋπολογισμό 322.580,64€ +77.419,35€(ΦΠΑ24%)=400.000,00 €.

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με

...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης

...

12 Φεβρουαρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ » Α.Μ. 117/2017 με προϋπολογισμό 161.290,32 €+ 38.709,68€(ΦΠΑ 24% )= 200.000,00 €.

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

...

08 Φεβρουαρίου 2019

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr