2019

15 Μαρτίου 2019

Aναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αικατερίνης Χανδρινού

Την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να δείτε εδώ και την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Αικατερίνης Χανδρινού

...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣME1/2019

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε  ο πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΜΕ1/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου. 

Τον πίνακα καταταξης & βαθμολογίας μπορείτε να δείτε

...

13 Μαρτίου 2019

08 Μαρτίου 2019

Διαγωνισμός για κατασκευές στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων

Το Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας», προκειμένου να προβεί στην κατασκευή γαρμπιλοδεμάτων και μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και μπαλκονοποδιών των Κτιρίων της Βορινής Πτέρυγας, στην Καλαμάτα, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση μπορείτε να

...

06 Μαρτίου 2019

04 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για φιλοξενία

Παρακαλούμε, για τις ετήσιες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης και των Τομέων της Επιχείρησης μας, να μας αποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για τα κόστη φιλοξενίας συνεργατών:

...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακινήσεις με ΤΑΧΙ

Παρακαλούμε, για τις ετήσιες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης και των Τομέων της Επιχείρησης μας, να μας αποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για Μετακινήσεις Συνεργατών με ΤΑΞΙ:

...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακινήσεις με λεωφορεία

Παρακαλούμε, για τις ετήσιες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης και των Τομέων της Επιχείρησης μας, να μας αποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για Μετακινήσεις Συνεργατών με λεωφορείο:

...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ηλεκτρολογικό υλικό

Παρακαλούμε, για τις ετήσιες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης και των Τομέων της Επιχείρησης μας, να μας αποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού:

...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκτυπώσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr