Νοε 2018

19 Νοεμβρίου 2018

Έργο: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ.Πηγών

Το Κληροδότημα Γρ. Αλεξανδρόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλo: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών», σύμφωνα με τις προβλέψεις

...

13 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συντήρηση θερμάνσεων σχολείων, (Κ.Α. 30.7331.47 – εγκεκρ. πίστωση 10.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από

...

12 Νοεμβρίου 2018

Προμήθεια ανθοφύτων για τα Χριστούγεννα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ανθόφυτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προϋπολογισμού 4.599,10 € με το Φ.Π.Α 13%, σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 38/2018.

...

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας - Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 3ο & 5ο ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ" (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 18.10.2018)

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια ειδών για την ίδρυση βρεφικών τμημάτων στους 3ο & 5ο Παιδικούς σταθμούς, (Κ.Α. 15.7131.04 – εγκεκρ. πίστωση 21.500,00€ από ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ και προϋπολογισμού μελέτης 21.500,00€ συμπεριλαμβανομένου

...

09 Νοεμβρίου 2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την χρήσης οχήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

...

07 Νοεμβρίου 2018

Δημοπρασία για μίσθωση κυλικείου στο Δημαρχείο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
"Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄ του Δημαρχείου Καλαμάτας"
Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται στο χώρο του κτιρίου Α

...

05 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας το έτος 2018

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας - «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» προκειμένου να προβεί στην τεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το έτος 2018 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά την 07/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα

...

02 Νοεμβρίου 2018

01 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

          Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr