Οκτ 2017

20 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ2/2017)

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής, για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου Καλαμάτας. 

Ολόκληρη την ανακοίνωση  ΣΜΕ2/2017 μπορείτε να δείτε

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων (Κ.Α. 20.7135.06 – εγκεκρ. πίστωση 20.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 19.988,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ'

...

18 Οκτωβρίου 2017

Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2017

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την:«Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2017» 
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την 26/10/2017 και ώρα 9:00 πμ. στο γραφείο του

...

17 Οκτωβρίου 2017

Απεντομώσεις δημοτικών χώρων 2017

 Ο Δήμος  θα αναθέσει την υπηρεσία «Απεντομώσεις δημοτικών χώρων(2017)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες σε σχετικό έντυπο που υπάρχει στην μελέτη μέχρι την 30-10-2017.
 

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου (Κ.Α. 64.7135.01 – εγκεκρ. πίστωση 7.619,80 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 7.619,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για καθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 45.7336.02– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 14.995,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.57– εγκεκρ. πίστωση 15.200,00€ (10.000,00€ από Δ.Π. & 5.200,00€ από ΥΠ.ΕΣ.) και προϋπολογισμού μελέτης 15.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

...

12 Οκτωβρίου 2017

1η αναμόρφωση προυπολογισμού κληροδοτήματος Αναστασόπουλου

Την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να δείτε εδώ και την 1η αναμόρφωση προυπολογισμού του κληροδοτήματος Αναστασόπουλου

...

2η αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αλεξανδρόπουλου

Μπορείτε εδώ να δείτε την αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και

...

Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου (NΔ 3,4)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 259/2017 απόφαση του Δ.Σ.  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή νέα πλειοδοτική δημοπρασία το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr